Kommunlicenser och program för visning och workshop

Kommunlicenser för förskola och grundskola

Rättstavningsprogram

Förskola och grundskola (FG) har kommunlicens på datorprogrammen Stava Rex och Spell Right. Programmen finns att ladda ner på Software Center på utbildningsdatorer. I licensen ingår ett s.k serviceavtal. Det innebär bland annat att FG:s pedagoger och elever har tillgång till dessa programmen förutom i skolan även kan använda programmen på egna datorer i hemmet 1 år i taget. Användarnamn och lösen har skolans IKT-pedagog eller kontakta skoldatateket .

Stava Rex

Stava Rex är ett rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text, speciellt utvecklat med tanke på personer med dyslexi. Programmet hittar och rättar fel avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram. PDF-manual eller film finns nedan.

Kom igång med Stava Rex

Felstavad text-till-stava-rex

SpellRight

Witch eller which? Nu kan du som kämpar med stavningen och dessutom skriver på ditt andra språk, engelska, äntligen få kvalificerad hjälp. SpellRight 2 är ett rättstavningsprogram speciellt utvecklat med tanke på personer med dyslexi. Programmet hittar och rättar fel avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram. PDF-manual eller film finns nedan

Kom igång med SpellRight

Talsyntes för dator

Talsyntes Vital

Vital stöttar eleven i sin läsprocess med uppläsning av alla typer av texter. Under uppläsningen kan eleven följa med i texten genom att använda sig av highlight för att framhäva enskilda ord, meningar eller ord och meningar. Vital stödjer dig i din skrivprocess med auditiv feedback. Under skrivning kan du få uppläsning av bokstavsnamn, bokstavsljud, ord eller mening. Vital är ett av kommunens digitala verktyg för en tillgänglig lärmiljö. Vital finns att ladda ner i software center på utbildningsdatorer. Vid frågor kontakta skolan/förskolans IKT-pedagog eller Skoldatateket.

ViTal handledning

Bokstavsljudning med teckensnittet ”skolstil”

Datorprogrammet skolstil ljudar alla bokstäver som trycks ner och installerar teckensnittet skolstil. Teckensnittet skolstil ser ut som de bokstäverna eleverna lär sig skriva för hand. Till programmet hör även Skapa skrivövningar. Med hjälp av det kan man enkelt göra egna övningsblad och skriva ut dem för handskrivningsövningar. Skolstil finns att ladda ner i Software Center på utbildningsdatorer. Vid frågor kontakta skolan/förskolans IKT-pedagog eller skoldatateket.

Uppslagsverk

NE på webben

Nationalencyklopedin (NE) är Sveriges främsta uppslagsverk, baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet. Uppslagsverket utgörs av artiklar inom sju övergripande ämnesområden: geografi och samhällskunskap, historia, religion och filosofi, idrott och sport, kultur, nöje och fritid, matematik, naturvetenskap och teknik, medicin samt språk. Många av artiklarna i uppslagsverket finns även i en version som skrivits med ett enklare språk. De enkla versionerna har en enkel meningsbyggnad, rak ordföljd och saknar förkortningar. Fackuttryck och termer förklaras på ett vardagligt och lättförståeligt sätt. Logga in med ditt  personligt konto via deras hemsida , välj att logga in via Microsoft med din e-post och lösen, för att komma åt vår kommunlicens oavsett var du befinner dig. Välj en webbläsare och skriv in: ne.se

 

NE appar

Apparna, som är utvecklade för iOS, är anknutna till Lpfö 98/10 och Lgr 11.  Apparna finns i företagsportalen

 • NE pussla
 • NE sortera och räkna
 • NE Berätta
 • NE Räkna
 • NE stava
 • NE författa
 • NE spelling

Inlästa läromedel och studiestöd på modersmål

Inlästa läromedel

Ett inläst läromedel är en ljudversion av den tryckta läroboken. Ljudet blir ett stöd i läsningen för elever med läs- och skrivsvårigheter. Eleven kan lättare ta till sig kunskap genom att lyssna på texten samtidigt som hen tittar på bilder och diagram i den tryckta boken.

Inlästa läromedel hjälper elever att klara sina ämnen medan träningen av läsförmågan får fortsätta vara en parallell process.

Förskola & Grundskola har ett abonnemang hos Inläsningstjänst. Genom abonnemanget får våra grundskolor fri tillgång till inlästa läromedel och studiestödsmaterial på sitt modersmål.
Där hittar de böckerna de behöver och lägger till dem i bokhyllan. De kan lyssna direkt, eller ladda ner för att kunna lyssna offline. Du kan också använda appen.

Instruktionsfilm från Inläsningstjänst.

Studiestöd på modersmål – ett studiestödsmaterial i ljudboksform

Materialet är kopplat till svenska läromedel och riktar sig till elever som är nyanlända eller endast har nybörjarkunskaper i svenska. En inläsning av lärobokstexten på svenska varvas med en studiehandledning på elevens modersmål.

För närvarande erbjuds studiestöd på modersmål på språken:
arabiska, somaliska, dari och tigrinja. Tjänsten kommer utökas med fler språk efterhand.

För att logga in i inläsningstjänst:

Elev och pedagog loggar in med sitt användarkonto i kommunen, e-post och lösenord
(8 tecken i lösenordet krävs) på webbsidan eller app inläsningstjänst.

Om pedagog eller elev inte kommer in behöver man gå till skolans administratör för att bli inlagd i IST administration. Därifrån synkas alla in till inläsningstjänst. Det kan ta 24 h innan man syns i inläsningstjänst

Man kan också prova att klicka på ”Glömt lösenord” på ILT webbsida eller app för att återställa sitt lösenord om man har inloggningsproblem.

Inläsningstjänst

Övriga frågor kontakta Skoldatateket via kontaktformuläretformuläret.

PC-program för visning och workshop. OBS! ej kommunlicens! Vid intresse kontakta Skoldatateket via kontaktformuläret.

In Print 3

In Print kan användas för att ex. skapa böcker, arbetsblad, scheman, kort, veckobrev, kommunikationskartor, sociala berättelser, nyhetsblad mm. In Print innehåller ca 14 000 Widgitsymboler i både färg och svartvitt. In Print kan användas inom en mängd olika områden där du vill använda bilder och bildstöd ex för kommunikation. Du kan enkelt lägga till och använda dina egna bilder och bildbaser.

Widgit Go• Widgit Go SE är en app till iPad/iPhone

• Används främst för kommunikation, språkutveckling och kognitivt stöd

• Hela Widgit symbolbas med över 14 000 symboler ingår

• Widgit Go SE kan användas överallt, du behöver inte ha tillgång till internet

• Skapa enkelt de upplägg du behöver och ändra dem när behovet ändras

• Använd talsyntesen som ingår eller tala in själv

SymWriter

SymWriter är ett ordbehandlingsprogram för pc med symbol och ljudstöd för den elev som behöver extra stöd i läs- och skrivinlärningen.

Läs mer om programmen In Print, Widgit Go och SymWriter på Symbolbrukets hemsida.


Lexia

Med Pc-programmet Lexia kan du

 • Anpassa övningar till elevens eller afatikerns behov och förutsättningar
 • Träna fonologisk medvetenhet, ljud-bokstavsmatchning, segmentering och sammanfogning av ljud, stavelser, ord och meningar, syntax, begrepp, rumsuppfattning, matematik, klocka, minne, mm.
 • Göra eget material om du inte hittar det du söker bland 125000 ord, 1000 listor, 3000 bilder och 6000 inspelningar
 • Tala om vad du har för pedagogisk idé och Lexia tar hand om anpassningen automatiskt
 • Skapa egna profiler som blir mallar till nya användare
 • Skicka hem övningar till användaren med t.ex. e-post

Att använda Lexia i undervisningen

Filmer miniLexia

Provia

Provia hjälper dig att snabbt och enkelt genom olika test få en språklig kunskapsprofil för en elev.