Kommunlicens för förskola och grundskola

Rättstavningsprogram

Förskola och grundskola (FG) har kommunlicens på datorprogrammen Stava Rex och Spell Right. Programmen finns att ladda ner på Software Center på utbildningsdatorer. I licensen ingår ett s.k serviceavtal. Det innebär bland annat att FG:s pedagoger och elever har tillgång till dessa programmen även hemma 1 år i taget. Användarnamn och lösen har skolans IKT-pedagog .

Oribi instruktionsfilm Stava Rex 

stava rexStava Rex

Stava Rex är ett rättstavningsprogram som rättar stavfel och grammatikfel i svensk text, speciellt utvecklat med tanke på personer med dyslexi. Programmet hittar och rättar fel avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram.

Kom igång med Stava Rex

text stava rex

Spell RightSpell Right

Witch eller which? Nu kan du som kämpar med stavningen och dessutom skriver på ditt andra språk, engelska, äntligen få kvalificerad hjälp. SpellRight 2 är ett rättstavningsprogram speciellt utvecklat med tanke på personer med dyslexi. Programmet hittar och rättar fel avsevärt bättre än vanliga rättstavningsprogram.

Kom igång med SpellRight

Talsyntes för dator

Vital stöttar eleven i sin läsprocess med uppläsning av alla typer av texter. Under uppläsningen kan eleven följa med i texten genom att använda sig av highlight för att framhäva enskilda ord, meningar eller ord och meningar. Vital stödjer dig i din skrivprocess med auditiv feedback. Under skrivning kan du få uppläsning av bokstavsnamn, bokstavsljud, ord eller mening. Vital är ett av kommunens digitala verktyg för en tillgänglig lärmiljö. Vital finns att ladda ner i software center på utbildningsdatorer. Du kan uppdatera programmet via Frölunda datas hemsida. https://www.frolundadata.se/butik/vital-talsyntes-kommunlicens/  Vid frågor kontakta skolan/förskolans IKT-pedagog eller skoldatateket.

 

Skolstil

Bokstavsljudning med teckensnittet ”skolstil”

Datorprogrammet skolstil ljudar alla bokstäver som trycks ner och installerar teckensnittet skolstil. Teckensnittet skolstil ser ut som de bokstäverna eleverna lär sig skriva för hand. Till programmet hör även Skapa skrivövningar. Med hjälp av det kan man enkelt göra egna övningsblad och skriva ut dem för handskrivningsövningar. Skolstil finns att ladda ner i software center på utbildningsdatorer. Vid frågor kontakta skolan/förskolans IKT-pedagog.

 

Uppslagsverk

Nationalencyklopedin (NE) är Sveriges främsta uppslagsverk, baserat på vetenskapliga principer och värdeneutralitet. Uppslagsverket utgörs av artiklar inom sju övergripande ämnesområden: geografi och samhällskunskap, historia, religion och filosofi, idrott och sport, kultur, nöje och fritid, matematik, naturvetenskap och teknik, medicin samt språk. Många av artiklarna i uppslagsverket finns även i en version som skrivits med ett enklare språk. De enkla versionerna har en enkel meningsbyggnad, rak ordföljd och saknar förkortningar. Fackuttryck och termer förklaras på ett vardagligt och lättförståeligt sätt. Logga in med ditt  personligt konto via deras hemsida , välj att logga in via Microsoft med din e-post och lösen, för att komma åt vår kommunlicens oavsett var du befinner dig och de appar som ingår. Apparna, som är utvecklade för iOS, är anknutna till Lpfö 98/10 och Lgr 11. NE når vi via utbildningsnätet. Välj en webbläsare och skriv in: ne.se

Apparna finns i företagsportalen

  • NE pussla
  • NE sortera och räkna
  • NE Berätta
  • NE Räkna
  • NE stava
  • NE författa
  • NE spelling

Inlästa läromedel och studiestöd på modersmål

Förskola & Grundskola har ett abonnemang hos Inläsningstjänst. Genom abonnemanget får våra grundskolor fri tillgång till inlästa läromedel och studiestödsmaterial på sitt modersmål.
Där hittar de böckerna de behöver och lägger till dem i bokhyllan. De kan lyssna direkt, eller ladda ner för att kunna lyssna offline. Du kan också använda appen.

Instruktionsfilm från Inläsningstjänst.

Inläst läromedel

Ett inläst läromedel är en ljudversion av den tryckta läroboken. Ljudet blir ett stöd i läsningen för elever med läs- och skrivsvårigheter. Eleven kan lättare ta till sig kunskap genom att lyssna på texten samtidigt som hen tittar på bilder och diagram i den tryckta boken.

Inlästa läromedel hjälper elever att klara sina ämnen medan träningen av läsförmågan får fortsätta vara en parallell process.

Studiestöd på modersmål – ett studiestödsmaterial i ljudboksform

Materialet är kopplat till svenska läromedel och riktar sig till elever som är nyanlända eller endast har nybörjarkunskaper i svenska. En inläsning av lärobokstexten på svenska varvas med en studiehandledning på elevens modersmål.

För närvarande erbjuds studiestöd på modersmål på språken:
arabiska, somaliska, dari och tigrinja. Tjänsten kommer utökas med fler språk efterhand.

För att logga in i inläsningstjänst första gången ska du använda Kungsbackalänken: Inläsningstjänst (Länken finns i fronter, unikum, skolans sharepoint och insidan)

Du loggar in med ditt användarkonto i kommunen (e-post och lösenord)

För att logga in i appen kan du logga in med ditt användarkonto eller välja logga in med ”office365”
Om du inte ser den inloggningen med office365 behöver du slänga appen och ladda ner en ny version av appen från Företagsportalen eller Appstore.

Om personal eller elev fortfarnde inte kommer in behöver man gå till skolans administratör för att bli inlagd i procapita. Därifrån synkas alla in till inläsningstjänst.

Övriga frågor kontakta skoldatateket via formuläret.