Lärverktyg och program

Vill du få en visning av våra lärverktyg?

Kontakta Camilla Lindskog  Epost: skoldatateket@kungsbacka.se

På skoldatateket har vi följande verktyg för visning och utlåning:

Big Keys

BigKeys är ett allsidigt och flexibelt hjälpmedel som gör det enklare att skriva på dator. Knapparna är större än normalt och har stora, tydliga tecken. BigKeys kan användas av både små barn och äldre samt personer som behöver ett enkelt och lättanvänt tangenbord. Hög kontrast och storlek gör det också lämpligt för personer med synskador.

C-pen

Med C-Pen  kan du skanna text till din dator. Ett mjukt drag med din C-Pen och texten överförs omedelbart till någon öppen
applikation på din dator. Lätt att använda vid tex översättnings mjukvaror,
text-till-tal applikationer mm.
C-Pen  är en USB ansluten produkt. Lätt att installera,
lätt att använda, och den drivs av den egna datorn så batteriet tar aldrig slut.

Comfort focus

Comfort FocusÖkar koncentration och inlärning för elever med:…koncentrationssvårigheter…inlärningsproblem…auditiva svårigheter

Med en mikrofon på läraren som sänder talet trådlöst till eleven/eleverna så blir dessa elever mer koncentrerade och fokuserade på läraren under en längre tid.

Resultat 

  • Lugnare klassrum
  • Lättare för  eleverna att förstå  och koncentrera sig
  • Bättre självkänsla för barnen och ökad måluppfyllelse

Echo Smart pen

Skriv anteckningar med pennan och spela samtidigt in
ljudet på det som sägs i klassrummet.

Pennan spelar in ljud, tex det som sägs på lektionen.. De anteckningar du gör med pennan kopplas ihop med ljudfilen. Det innebär att du i efterhand bara behöver klicka med pennan på önskat ställe i anteckningen och få ljudet uppspelat från exakt den tiden du gjorde anteckningen.

Olympus diktafon

När dina studier kräver att du repeterar texter och prövar dina kunskaper kan du bli bättre med hjälp av en diktafon.

Finns att prova på skoldatateket.

Scanner

HP-Scanjet

På Skoldatateket har vi en scanner från HP.

Att scanna en text innebär att du får en redigerbar text, vilken sedan kan läsas upp med datorns talsyntes. Kom gärna på öppet hus då du kan  prova.

HP Scanjet