Pc-program

In Print

In Print kan användas för att ex. skapa böcker, arbetsblad, scheman, kort, veckobrev, kommunikationskartor, sociala berättelser, nyhetsblad mm. In Print innehåller ca 14 000 Widgitsymboler i både färg och svartvitt. In Print kan användas inom en mängd olika områden där du vill använda bilder och bildstöd ex för kommunikation.

Du kan enkelt lägga till och använda dina egna bilder och bildbaser.

Vill du lära dig grunderna i In Print 3, hör av dig till Skoldatateket.

SymWriter

SymWriter är ett ordbehandlingsprogram för pc med symbol och ljudstöd för den elev som behöver extra stöd i läs- och skrivinlärningen.

Läs mer om programmen In Print och SymWriter på Symbolbrukets hemsida.

Lexia

Med Pc-programmet Lexia kan du

  • Anpassa övningar till elevens eller afatikerns behov och förutsättningar
  • Träna fonologisk medvetenhet, ljud-bokstavsmatchning, segmentering och sammanfogning av ljud, stavelser, ord och meningar, syntax, begrepp, rumsuppfattning, matematik, klocka, minne, mm.
  • Göra eget material om du inte hittar det du söker bland 125000 ord, 1000 listor, 3000 bilder och 6000 inspelningar
  • Tala om vad du har för pedagogisk idé och Lexia tar hand om anpassningen automatiskt
  • Skapa egna profiler som blir mallar till nya användare
  • Skicka hem övningar till användaren med t.ex. e-post

Att använda Lexia i undervisningen

Filmer miniLexia

Provia

Provia hjälper dig att snabbt och enkelt genom olika test få en språklig kunskapsprofil för en elev.

 

 

Gratis OCR

Om eleven har ett google drive konto och klickar på överför filer kan hen ladda upp den inscannade PDF-filen. Viktigt är då att innan man startar filöverföringen ser till att rutan ”Omvandla text från PDF-eller bildfiler till Google Dokument-format” är ikryssad. När sedan filen är överförd till google drive lägger sig den inscannade bilden som första sida i dokumentet, därefter kommer samma sida som redigerbar text. Den kan då redigeras eller markeras och läsas upp av Vital.

Logopeden i skolan tipsar om olika OCR-program, både gratis och betalprogram, här.