Länkar

Dart ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning

Digitalstöd.se är en hjälp för pedagoger som letar efter lämpliga digitala verktyg som stöd för elevers lärande

IKT OCH SPECIALPEDAGOGIK Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog och IKT-skolutvecklare delar med sig av sina erfarenheter i sin blogg.

Inläsningstjänst på ILT Inläsningstjänst hittar du läromedel, studiestöd och berättelser i ljudform samt lärspel

Legimus är Talboks- och punktskriftsbibliotekets mediawebb där du kan söka efter anpassade böcker. Legimus ersätter inom kort TPB-katalogen

Logopeden i skolan en blogg om språk, läs- och skrivsvårigheter och tidsenliga alternativa verktyg

MTM  är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. (Före detta tpb)

Nyanlända.veingeskolan.se En blogg där pedagoger delar med sig av sin erfarenhet samt tipsar om webbplatser och appar i arbetet med att undervisa nyanlända

Skolbloggen bloggplattform för skolan

Skoldatateket en gemensam webbplats för Sveriges skoldatatek

Specialpedagogiska skolmyndigheten (Spsm)

SPSM Hitta rätt läromedel