Länkar

Dart ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning

Dyslexitips en sida om kompensatoriska hjälpmedel för dyslektiker

IKT OCH SPECIALPEDAGOGIK Gunilla Almgren Bäck, specialpedagog och IKT-skolutvecklare delar med sig av sina erfarenheter i sin blogg.

IKT sidan tips om Ikt för förskola och skola

Legimus är Talboks- och punktskriftsbibliotekets mediawebb där du kan söka efter anpassade böcker. Legimus ersätter inom kort TPB-katalogen

Logopeden i skolan en blogg om språk, läs- och skrivsvårigheter och tidsenliga alternativa verktyg

MTM  är en statlig myndighet vars uppdrag är att ge människor med läsnedsättning tillgång till de medier de behöver på det sätt som passar dem. (Före detta tpb)

Nyanlända.veingeskolan.se En blogg där pedagoger delar med sig av sin erfarenhet samt tipsar om webbplatser och appar i arbetet med att undervisa nyanlända

Pedagog Malmö iPad studiecirkel. Här kan du som pedagog tillsammans med dina kollegor lära känna grundläggande funktioner på iPad samt bekanta er med några pedagogiska möjligheter med iPad i förskola, grundskola och gymnasium

Skolbloggen bloggplattform för skolan

Skoldatateket en gemensam webbplats för Sveriges skoldatatek

Specialpedagogiska skolmyndigheten (Spsm)