App-tips

SPSM har lagt ut en matris som kan vara till hjälp när man analyserar en apps egenskaper.

Sammanställning av appar från Dart inom områdena bildstödd kommunikation, språk och kognition, textbaserad uppläst kommunikation, tidsstöd och schemaplanering.

Hjälpmedelsinstitutet tipsar om kognitions- och kommunikationsappar

Skolappar.nu är en webbplats där pedagoger recenserar appar som med fördel kan användas i skolan. Apparna kopplas till syfte och förmågor i läroplanen för grundskolan. De listar även appar för elever i behov av särskilt stöd.

Skoldatateket Stockholm tipsar om specialpedagogiska appar i olika ämnen

Ung kompensation. Kompensatoriska hjälpmedel- applikationer

Modersmålsappar utvecklar barns modersmål