App-tips

Sammanställning av appar från Dart inom områdena bildstödd kommunikation, språk och kognition, textbaserad uppläst kommunikation, tidsstöd och schemaplanering.

Hjälpmedelsinstitutet tipsar om kognitions- och kommunikationsappar

Skolappar.nu är en webbplats där pedagoger recenserar appar som med fördel kan användas i skolan. Apparna kopplas till syfte och förmågor i läroplanen för grundskolan. De listar även appar för elever i behov av särskilt stöd.

Skoldatateket Stockholm tipsar om specialpedagogiska appar i olika ämnen

Ung kompensation. Kompensatoriska hjälpmedel- applikationer

Modersmålsappar utvecklar barns modersmål