Nyanlända år 6-9

Skoldatatekets rutiner i samband med en nyanländ elev i år 6-9

Från och med VT-18 kommer skolorna själva ansvara för att det finns en iPad till nyanlända elever i år 6-9 medan Skoldatateket ansvarar för att komma ut till skolan för att ladda på användbara appar och genvägar till webbresurser. Vi träffar eleven och erbjuder samtidigt utbildning kring iPadens innehåll för de pedagoger som arbetar kring eleven.

-IKT-pedagogen ansvarar för att eleven får en iPad på skolan.
-IKT-pedagogen tar kontakt med Skoldatateket och meddelar då den nyanlända eleven fått sin iPad.
-Skoldatateket tar kontakt med mentor och andra berörda för att boka en tid.

skoldatateket@kungsbacka.se

Tips-på-appar-svenska-som-andraspråk-skola

Skoldatatekets tips på appar alfabetisering