Rss

Nyanlända år 6-9

Skoldatatekets rutiner i samband med en nyanländ elev i år 6-9

  • Skolans IKT-pedagog eller liknande kontaktar Skoldatateket när skolan får en nyanländ elev i år 6-9
  • Skoldatateket lämnar ut iPaden samt skapar Apple-Id efter mall från skolans IKT-pedagog
  • Skoldatateket skräddarsyr ett utbud med appar och genvägar till webbresurser på iPaden
  • Skoldatateket erbjuder workshop kring appar och webbresurser till berörda pedagoger. Vid intresse kontakta Skoldatateket för att boka tid för utbildning.

Skolan ansvarar för:

  • Vid skada, fel eller förlust gäller samma regler som för skolans övriga elever
  • Att eleven lämnar in iPaden till skolan i slutet på VT i år 9

Kungsbacka Skoldatatek

Sommarlustvägen 2

skoldatateket@kungsbacka.se

Tips-på-appar-svenska-som-andraspråk-skola

Skoldatatekets tips på appar alfabetisering