Nyanlända år F-5

Skoldatatekets insatser i samband med nyanländ elev F-5

* Eleven kan få låna en iPad med nedladdade appar i 8 veckor

* I samband med utlån utbildar vi pedagoger i de appar som medföljer. Vi utbildar i första hand pedagoger som möter eleven. Finns ytterligare behov kan vi besöka klassen för att introducera appar i ett inkluderande sammanhang.

* Har eleven tillgång till PC lånar vi ut programvaran Lär dig tusen ord, ett program som tränar ordförståelse och stavning

Tips-på-appar-svenska-som-andraspråk-skola

Skoldatatekets tips på appar alfabetisering