Appar för elever i behov av särskilt stöd

 

 

SPSM SPSM har lagt ut en matris som kan vara till hjälp när man analyserar en apps egenskaper.
DART Sammanställning av appar från Dart inom områdena bildstödd kommunikation, språk och kognition, textbaserad uppläst kommunikation, tidsstöd och schemaplanering.
skolappar.nu

skolappar.nu/sarskilt-stod

Skolappar.nu är en webbplats där pedagoger recenserar appar som med fördel kan användas i skolan. Apparna kopplas till syfte och förmågor i läroplanen för grundskolan. De listar även appar för elever i behov av särskilt stöd.
skoldatateket.stockholm.se Skoldatateket Stockholm tipsar om specialpedagogiska appar i olika ämnen
ungkompensation.se/ipad.aspx Ung kompensation. Kompensatoriska hjälpmedel- applikationer
pappasappar.se/modersmalsappar Modersmålsappar utvecklar barns modersmål