Välkommen till Kungsbacka Skoldatatek


Skoldatateket är en övergripande kommunal verksamhet. Vi arbetar med modern teknik i kombination med specialpedagogik. Vår verksamhet riktar sig främst till pedagoger F-9 som undervisar elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten omfattar bland annat rådgivning, utprovning och utlån av alternativa lärverktyg och utbildningsinsatser inom IKT och specialpedagogik. 

Bild: Pixabay
Våra primära mål under läsåret 2018-2019:

  • Utbildningsinsatser i samband med placering av nyanlända
  • Processutbildning av specialpedagoger/speciallärare, IKT-pedagoger och modersmålslärare
  • Utbildningsinsatser utifrån förfrågningar
  • Omvärldsbevaka och sprida information
Vill du veta mer eller boka en tid för rådgivning, utbildningsinsats eller en mer ingående visning av program eller verktyg, kontakta oss via vårt kontaktformulär.