Välkommen till Kungsbacka Skoldatatek

Skoldatateket är en övergripande kommunal verksamhet. Vi arbetar med modern teknik i kombination med specialpedagogik. Vår verksamhet riktar sig främst till pedagoger F-9 som undervisar elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten omfattar bland annat rådgivning, utprovning och utlån av alternativa lärverktyg och utbildningsinsatser inom IKT och specialpedagogik. 

Bild: Pixabay
Våra primära mål under läsåret 2017-2018:

  • Utbildningsinsatser i samband med placering av nyanlända
  • Processutbildning av specialpedagoger/speciallärare, IKT-pedagoger och Studiehandledare
  • Utbildningsinsatser utifrån förfrågningar
  • Omvärldsbevaka och sprida information

Kontaktformulär Skoldatateket
Vill du veta mer eller boka en tid för rådgivning, utbildningsinsats eller en mer ingående visning av program eller verktyg, kontakta oss genom vårt kontaktformulär.