Välkommen till Kungsbacka Skoldatatek

 

Skoldatateket är en övergripande kommunal verksamhet. Vi arbetar med modern teknik i kombination med specialpedagogik. Vår verksamhet riktar sig främst till pedagoger F-9 som undervisar elever i behov av särskilt stöd. Verksamheten omfattar bland annat rådgivning, utprovning och utlån av alternativa lärverktyg och utbildningsinsatser inom IKT och specialpedagogik.

Våra primära mål under läsåret 2017-2018 är:

  • Utbildningsinsatser i samband med placering av nyanlända
  • Processutbildning av specialpedagoger/speciallärare, IKT-pedagoger och Studiehandledare
  • Utbildningsinsatser utifrån förfrågningar
  • Omvärldsbevaka och sprida information

Vill du veta mer eller boka en tid för rådgivning, utbildningsinsats eller en mer ingående visning av program eller verktyg, kontakta oss genom formulär eller e-post.

Kontaktformulär

Kontaktperson Camilla Lindskog  E-post: skoldatateket@kungsbacka.se

På skoldatateket arbetar även:
Helen Pettersson och Martina Langjord
Skoldatateket i Kungsbacka finns på Sommarlustvägen 2

Länk till utvärdering processutbildning