Insatser för nyanlända

Skoldatatekets insatser i samband med nyanländ elev/ barn F-5

 

 

Eleven kan få låna en iPad med nedladdade appar i 8 veckor

I samband med utlån utbildar vi pedagoger i de appar som medföljer. Vi utbildar i första hand pedagoger som möter eleven. Finns ytterligare behov kan vi besöka klassen för att introducera appar i ett inkluderande sammanhang.

Har eleven tillgång till PC lånar vi ut programvaran Lär dig tusen ord, ett program som tränar ordförståelse och stavning

Skoldatatekets rutiner i samband med en nyanländ elev i år 6-9

Från och med VT-18 kommer skolorna själva ansvara för att det finns en iPad till nyanlända elever i år 6-9 medan Skoldatateket ansvarar för att komma ut till skolan för att ladda på användbara appar och genvägar till webbresurser. Vi träffar eleven och erbjuder samtidigt utbildning kring iPadens innehåll för de pedagoger som arbetar kring eleven.

-IKT-pedagogen ansvarar för att eleven får en iPad på skolan.
-IKT-pedagogen tar kontakt med Skoldatateket och meddelar då den nyanlända eleven fått sin iPad.
-Skoldatateket tar kontakt med mentor och andra berörda för att boka en tid.

Rekommenderade appar och webbresurser

 Laddas ner från Appstore   Appar företagsportalen Webbresurser
Skolstil 2 SayHi Lexin
Moji Klockis Inläsningstjänst Glosbe
Läskod Saol Elevspel
  Google Translate 8 Sidor
  NE Skolord.se
  SVT Språkplay  
  Office Lens  

 

 

 

 

 

 

                                           Bild:                                                                   Pixabay