Specialpedagogiska tips

Tips hjälpmedel  Tips på personliga inställningar i iPaden från SPSM (PDF)

Skoldatatekets film om Guidad åtkomst på iPad när du vill att eleven ska stanna kvar i appen och komma ur den för än du som pedagog låser upp

Tips hjälpmedel  Tips på personliga inställningar i iPaden från SPSM (PDF)

 

Film om hjälpmedelsfunktioner på iPad och iPhone

Film från Hargdatat om hur man kan använda sig av kommunikations-appen Widget Go

Föreläsning av Stefan Bonn, Specialpedagogik med alternativa verktyg. Stefan Bonn arbetar som rådgivare åt Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM

Din iPad-så använder du den bäst i skolan, en film med tips om iPadens inställningar