Specialpedagogiska tips

skoldatateket.kungsbackadelar.se/…/Tips-hjälpmedel-spsm.pdf Tips hjälpmedel  Tips på personliga inställningar i iPaden från SPSM (PDF)
Skoldatatekets film om Guidad åtkomst på iPad när du vill att eleven ska stanna kvar i appen och komma ur den för än du som pedagog låser upp
skoldatateket.kungsbackadelar.se/…/Tips-hjälpmedel-spsm.pdf Tips hjälpmedel  Tips på personliga inställningar i iPaden från SPSM (PDF)
Film om hjälpmedelsfunktioner på iPad och iPhone
Film från Hargdata om hur man kan använda sig av kommunikations-appen Widgit Go
Föreläsning av Stefan Bonn, Specialpedagogik med alternativa verktyg. Stefan Bonn arbetar som rådgivare åt Specialpedagogiska Skolmyndigheten, SPSM
Din iPad-så använder du den bäst i skolan, en film med tips om iPadens inställningar
Med appen Office Lens kan du fota av en text och få den direkt uppläst i appen med hjälp av talsyntes.